Платформа для швидкого пошуку гуманітарної та волонтерської допомоги в усіх областях України
Детальніше

Координатор проєктів

Відбудеться 21 бер. - 30 черв. 2023, у будні дні
Опубліковано 15 бер. 2023
Регулярне волонтерство
Регулярне волонтерство
Освіта та наука
Команда Tutors4Ukraine організовує безкоштовні заняття з англійської мови для дітей Національної скаутської організації України (загальна англійська та англійська для скаутських занять). Заняття будуть проходити онлайн 2 рази на тиждень протягом щонайменше 3 місяців, починаючи з квітня.

Ми шукаємо людину, яка приєднається до команди Tutors4Ukraine в якості координатора проекту та допоможе у виконанні наступних завдань:
- допомога в охопленні репетиторів (щоб знайти більше репетиторів для проекту, нам потрібно приблизно 5 репетиторів)
- підтримка студентів/спілкування зі студентами (буде 25 студентів, 20 підлітків 13-17 років та 5 дорослих) за потреби
- координація проекту для забезпечення проведення занять, перевірка відвідуваності студентів, моніторинг прогресу та вирішення питань, які можуть виникнути з викладачами/студентами
- переконайтеся, що всі технології (google classroom, google meet) запущені, а всі заняття заплановані
- спілкування з НСОУ, коли це необхідно
- координувати роботу зі скаутськими організаціями в Європі для організації розмовних клубів

Вимоги:
Англійська не нижче рівня B2
Приблизно 5 годин на тиждень із щоденною доступністю; години не мають значення.
Бажано досвід управління проектами та/або викладання та/або підтримки.

Якщо у вас виникли запитання, звертайтеся до partnerships@tutors4ukraine.org.
Tutors4Ukraine team is organizing free English classes for the National Scout Organization of Ukraine kids (General English and English for scouting classes). Classes will be held online 2 times per week for at least 3 months, starting in April.

We are looking for a person to join Tutors4Ukraine team as a project coordinator and will help with the following tasks:

- assist in tutor outreach (finding more tutors for the project, we need approximately 5 more tutors)
- student support/communication with students (there will be 25 students, 20 teenagers 13-17 years old, and 5 adults) as needed
- coordinating the project to make sure the classes are held, checking students' attendance, monitoring the progress, and resolving issues that may arise with tutors/students
-make sure that all technology (google classroom, google meet) is running, and all the classes are scheduled
- communicating with NOSU when needed
-coordinate with Scouting organizations in Europe to organize speaking clubs

Requirements:
English at least B2 level
Time commitment is approximately 5 hours per week with daily availability; hours don't matter.
Experience with project management and/or teaching and/or support is preferred.

If you have any questions, please reach out to partnerships@tutors4ukraine.org.

Місця проведення