Платформа для швидкого пошуку гуманітарної та волонтерської допомоги в усіх областях України
Детальніше

Про волонтерство простими словами

 

Кожен з нас може впливати на розвиток України. Іноді результат видно одразу, іноді — через багато років. Але долучитися і творити країну, у якій ти хочеш жити, можна вже зараз. Волонтерство — це передусім можливість впливати на те, що відбувається довкола, ініціювати власні проєкти та змінювати країну.

Волонтерство дуже часто порівнюють з жертовністю, хоч насправді завдяки своїм вмінням та таланту ти можеш вирішувати або ж пом’якшувати суспільні проблеми, отримуючи задоволення.

Волонтерство — це передусім можливість впливати на те, що відбувається довкола, ініціювати власні проєкти та змінювати країну. Коли люди стають волонтерами, вони не лише отримують нагоду проявити себе, здобути нові знання і навички, а й намагаються зробити життя інших кращим. «Будь тією зміною, яку хочеш бачити у світі!» — казав Магатма Ґанді, а один зі шляхів змін — волонтерство. Допомагаючи іншим, ми ініціюємо позитивний рух в суспільстві, беремо на себе відповідальність за те, що відбуваються довкола, та надихаємо людей на творення добра.

Волонтерська діяльність будується на 3 основних характеристиках, без яких працю не можна вважати волонтерською:

Добровільність
Ніхто не може змусити тебе волонтерити. Ти можеш самостійно обирати зручний для себе спосіб, час, форму та сферу надання волонтерської допомоги.

Неприбутковість
Волонтерська допомога надається безоплатно. Якщо тобі за допомогу пропонують фінансову винагороду чи гонорар — діяльність не буде вважатись волонтерською.

Суспільна користь
Волонтерська діяльність має бути спрямована на пом’якшення або розв'язання соціальних проблем. Волонтери не чекають поки проблеми їх громади хтось вирішить, вони самостійно стають рушієм позитивних змін.

Волонтерство Україні регулюється двома основними документами: Законом України «Про волонтерську діяльність», який був прийнятий у 2011 році, та Загальною Декларацією Волонтерів. Закон визначає, що залучати волонтерів до своєї діяльності можуть лише неприбуткові організації та установи. А волонтерити можна лише з 14 років, і тільки за згодою батьків (усиновлювачів), названих батьків, батьків-вихователів або піклувальника. Крім того, в Законі прописані права та обов’язки волонтерів та організацій, що залучають волонтерів.

Загальна Декларація Волонтерів підтримує право кожної жінки, чоловіка та дитини на вільне об’єднання у спілки та зайняття волонтерською діяльністю без будь-якої дискримінації відносно культурного та етнічного походження, віросповідання, віку, статі, фізичного, соціального чи економічного становища. Всі люди у світі повинні мати право на вільне витрачання свого часу, таланту та енергії на користь інших людей чи громади, працюючи індивідуально чи в колективі й не сподіваючись на фінансову винагороду.

Це коротко про волонтерство, а більше читай в інших статтях 💛.