Платформа для швидкого пошуку гуманітарної та волонтерської допомоги в усіх областях України
Детальніше

Як іноземній організації заснувати благодійний фонд в Україні

1️⃣ Статут благодійного фонду

Установчим документом благодійного фонду є статут, який затверджують засновники благодійного фонду або уповноважені ними особи.

Статут благодійного фонду повинен містити:

  1. Найменування благодійного фонду;
  2. Цілі та сфери благодійної діяльності;
  3. Інформацію про органи управління благодійного фонду, їхній склад, компетенцію, порядок діяльності та прийняття ними рішень;
  4. Порядок призначення, обрання або затвердження членів органів управління благодійного фонду, крім вищого органу управління благодійного фонду, їхнього заміщення, зупинки та припинення їхніх повноважень (відкликання);
  5. Порядок внесення змін до установчих документів благодійного фонду;
  6. Джерела активів (доходів), порядок контролю і звітності благодійного фонду;
  7. Підстави та порядок припинення благодійного фонду, зокрема, порядок розподілу активів;
  8. Умови та порядок прийняття до складу учасників благодійного фонду, права та обов’язки учасників, а також умови та порядок їхнього виключення зі складу учасників благодійного фонду.

У статуті благодійного фонду можуть бути визначені особливості діяльності та припинення такої організації, які не повинні суперечити законам України.

Крім того, враховуючи, що благодійний фонд повинен бути внесений до Реєстру неприбуткових організацій та установ, статут повинен містити положення про заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їхньої частини серед засновників, членів такої організації, працівників (крім витрат, передбачених законодавством України про працю), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. А також положення про те, що  у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи будуть передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, тобто іншій благодійній організації, – або зараховані до доходу державного бюджету.

Також пам’ятайте пам’ятати, що благодійні фонди мають свою, визначену Законом України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” специфіку управління. Ці правила викладені у IV Розділі вже згаданого закону і їх необхідно враховувати, коли ви створюєте статут.

Варто пам'ятати: вже на етапі підготовки проєкту статуту благодійного фонду засновнику необхідно продумати, хто надалі буде керівником: громадянин України чи  іноземець. Оскільки в більшості випадків для працевлаштування в Україні іноземцю потрібен дозвіл, найкращий варіант – передбачити статутом вашого фонду посаду керівника відповідно до класифікатора професій. Наприклад, Директор Фонду. Детальніше про це поговоримо далі.

Примірник статуту, що подаватиметься на реєстрацію, повинен бути прошитий, пронумерований та підписаний засновниками (учасниками) або їхніми уповноваженими особами.

Варто пам'ятати: статут благодійного фонду укладається обов’язково українською мовою та додатково, за бажанням, іншими мовами. Для реєстрації обов’язково подати саме статут, викладений українською мовою, а його іншомовні версії можна подавати за бажанням.

2️⃣ Рішення засновника (уповноваженого органу іноземної ОГС) про:

🔸 створення та державну реєстрацію благодійної організації;

🔸 затвердження установчого документу благодійної організації (статут);

🔸 обрання органів управління благодійної організації (відповідно до статуту);

🔸 визначення особи, яка має право представляти благодійну організацію для здійснення реєстраційних дій (із зафіксованою згодою особи на покладення на неї таких обов’язків).

Рішення може бути оформлено у вигляді протоколу та обов’язково повинне містити:

🔸 дату і місце його складання;

🔸 реквізити засновника;

🔸 прийняті засновником рішення;

🔸 підпис керівника засновника, скріплений печаткою.

Цей документ також повинен бути прошитий та пронумерований, підписаний засновниками (учасниками) або уповноваженими особами. Його слід подавати на реєстрацію обов’язково викладеним українською мовою і, за бажанням, іншими мовами.

3️⃣ Витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи-засновника в країні її місцезнаходження. Цей документ також має бути перекладений українською і легалізований (консульська легалізація чи проставлення апостилю) в установленому законодавством порядку.

4️⃣ Заява про державну реєстрацію благодійного фонду. 

Ця заява має бути складена виключно українською мовою. Зразок заяви про державну реєстрацію благодійного фонду є на сайті Міністерства юстиції (заява для реєстрації юридичної особи, форма 2).

Варто пам'ятати: для включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій та отримання статусу неприбуткової організації необхідно обов’язково заповнити 8 сторінку форми заяви. Цю заяву державний реєстратор передасть до Державної податкової служби України, котра повинна розглянути її та прийняти рішення щодо внесення БФ до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Однак, зважаючи на специфіку умов воєнного стану, можливо доведеться заповнити також форму 1-РН у Державній податковій службі.

5️⃣  Документ щодо структури власності благодійного фонду.

Цей документ можна складати українською та, за бажанням, іноземною мовами. Інформацію щодо  того, як правильно подати структуру власності, дивіться на сайті Міністерства фінансів України

Більше корисної інформації шукайте у розділі «Допомога під час війни». Також, слідкуйте за нами у Телеграм-каналі, в Інстаграмі Української Волонтерської Служби та на Фейсбук-сторінці.

Долучайтесь до волонтерства у кілька кліків! Це можна зробити в розділі «Можливості» або ж у локальному волонтерському чаті.

Тримаємо волонтерський фронт та впевнено крокуємо разом до перемоги 💙💛