Платформа для швидкого пошуку гуманітарної та волонтерської допомоги в усіх областях України
Детальніше

БФ «Карітас Краматорськ»

«Благодійний фонд «Карітас Краматорськ» – це локальна благодійна організація. Здійснюючи благодійну допомогу, «Карітас Краматорськ» сприяє в поліпшенні соціально-економічного становища, соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, людей з інвалідністю та інших осіб, які потребують піклування; духовному відродженню громадян України.

 

Головна мета: 

    Здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства й окремих категорій осіб.

 

Предмет діяльності:

    Безкорислива діяльність, спрямована на надання матеріальної та фінансової допомоги, а також безоплатних послуг особам, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, мови або інших ознак, які потребують соціальної та іншої допомоги й захисту, що сприяє духовному та моральному відродженню людей.

 

Завдання Фонду:

  1. Координація моральної та матеріальної допомоги в ділянці солідарності гуманітарних, соціальних, культурних, оздоровчих ініціатив;
  2. Надання допомоги соціально незахищеним верствам населення, які мають потребу в цій допомозі;
  3. Підтримка розвитку охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, науки, культури;
  4. Надання медичної та соціально-побутової допомоги одиноким непрацездатним громадянам, подружнім парам похилого віку, інвалідам та іншим громадянам
  5. Сприяння забезпеченню хворих, інвалідів і одиноких людей похилого віку медикаментами та товарами першої необхідності;
  6. Захист і охорона навколишнього природного середовища і тваринного світу;
  7. Надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, а також жертвам репресій, біженцям;
  8. Сприяння охороні та збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам’яток історії та культури, місць поховання;
  9. Популяризація благодійної діяльності та імені Карітасу на Україні;
  10. Ідейна, організаційна та матеріальна підтримка інших благодійних організацій Карітас, надання допомоги у їх створенні.