Kremenchuk informative-elucidative centre European club

Мета діяльності організації: формування суспільства, яке базується на європейських цінностях, через навчання та просування демократії; формування активної громадянської позиції.


Цільова група – молодь та активні громадяни, що мають потребу в навчанні, саморозвитку й самореалізації; відкриті до змін, готові слухати, сприймати і діяти.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:
- Просування демократичних цінностей та інформування про європейську інтеграцію
- Створення умов для взаєморозуміння та довіри. Організація обмінів між людьми
- Навчання правам людини, толерантності та протидія виключенням
- Неформальна освіта. Формування запиту на освіту впродовж життя
- Навчання принципам демократії та активного громадянства
- Використання інструментів демократії. Адвокація та аналітика місцевих та регіональних політик
+ працюємо Європейським корпусом солідарності (відправляємо молодь від 18 до 30 років на волонтерство закордон).